Skip to main content

Wykaz podstawowych szkoleń z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości, technik linowych i ratownictwa.

Poniższe szkolenia z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości i z wykorzystaniem technik linowych, przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przedstawione programy, czas ,zakres i miejsce przeprowadzenia szkoleń mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Szkolenia z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości 1 dniowe
Skrócony program szkolenia
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 7 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą linki z amortyzatorem, urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, egzamin

Szkolenie rozszerzone z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 15 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą linki z amortyzatorem, urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, podstawy ewakuacji z głębokości i wysokości, egzamin

Szkolenie rozszerzone 2 stopnia z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości 3 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 23 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą linki z amortyzatorem, urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, ewakuacja z głębokości i wysokości, egzamin

Szkolenie dla osób pracujących na drabinach i rusztowaniach 1 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 7 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, podstawy ewakuacji z wysokości, egzamin

Szkolenie rozszerzone dla osób pracujących na drabinach i rusztowaniach 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 15 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, praca w podparciu, ewakuacja z wysokości, egzamin

Szkolenie podstawowe lub przypominające dla osób wykonujących prace na słupach żerdziowych 1 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 7 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, praca w podparciu, podstawy ewakuacji z wysokości, egzamin

Szkolenie rozszerzone dla osób wykonujących prace na słupach żerdziowych 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 15 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, praca w podparciu, ewakuacja z wysokości, egzamin

Szkolenie podstawowe lub przypominające dla osób pracujących na słupach kratowych i żerdziowych 1 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 7 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, praca w podparciu, podstawy ewakuacji z wysokości, egzamin

Szkolenie dla osób pracujących na słupach kratowych i żerdziowych rozszerzone 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 15 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, praca w podparciu, ewakuacja z wysokości, egzamin

Szkolenie dla osób wykonujących prace na dachach płaskich i skośnych 1 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 7 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, podstawy ewakuacji z wysokości, korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, egzamin

Szkolenie podstawowe dla dekarzy 1 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 7 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, podstawy ewakuacji z wysokości, korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, egzamin

Szkolenie podstawowe lub przypominające dla osób pracujących w przestrzeniach ograniczonych 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 15 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, praca w podparciu, ewakuacja z wysokości, głębokości i ze zbiorników z bocznymi włazami, egzamin

Szkolenie rozszerzone dla osób pracujących w przestrzeniach ograniczonych 3 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 23 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, praca w podparciu, ewakuacja z wysokości, głębokości i ze zbiorników z bocznymi włazami, egzamin

Szkolenie podstawowe osób dozoru w zakresie doboru sprzętu i kontroli jego prawidłowego użytkowania 1 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 7 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, podstawy ewakuacji z wysokości, korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, egzamin

Szkolenie podstawowe osób dozoru w zakresie doboru sprzętu i kontroli jego prawidłowego użytkowania 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 15 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, podstawy ewakuacji z wysokości, korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, egzamin

Szkolenia dla osób wykonujących prace dozorowo ratownicze na budowach w krajach UE – 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 15 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, ewakuacja z wysokości, głębokości i zbiorników , korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, egzamin

Szkolenia z użyciem technik linowych

Szkolenie podstawowe lub przypominające z technik linowych 3 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 2 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 22 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, ewakuacja z wysokości, głębokości i zbiorników , korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, zjazd z wykorzystaniem różnych przyrządów, podchodzenie po lnie egzamin

Szkolenie technik linowych 1 stopnia 3 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 23 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, ewakuacja z wysokości, głębokości i zbiorników , korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, zjazd z wykorzystaniem różnych przyrządów, podchodzenie po lnie z wykorzystaniem przyrządów, zjazd i podchodzenie awaryjne, egzamin

Szkolenie technik linowych 2 stopnia 3 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 23 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, ewakuacja z wysokości, głębokości i zbiorników , korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, zjazd z wykorzystaniem różnych przyrządów, podchodzenie po lnie z wykorzystaniem przyrządów, zjazd i podchodzenie awaryjne, egzamin

Szkolenie specjalista technik linowych 3 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 1 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 23 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, ewakuacja z wysokości, głębokości i zbiorników , korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, zjazd z wykorzystaniem różnych przyrządów, podchodzenie po lnie z wykorzystaniem przyrządów, zjazd i podchodzenie awaryjne, egzamin

Szkolenie weryfikacyjne dla osób posiadających doświadczenie z zakresu technik linowych 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 2 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 14 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, ewakuacja z wysokości, głębokości i zbiorników , korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, zjazd z wykorzystaniem różnych przyrządów, podchodzenie po lnie z wykorzystaniem przyrządów, zjazd i podchodzenie awaryjne, egzamin

Specjalista ds. ratownictwa kryzysowego z użyciem technik linowych 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 3 godzinne- przepisy prawne
Zajęcia praktyczne- 13 godzinne – dobór i użytkowanie sprzętu , nauka węzłów, budowa punktów asekuracyjnych, asekuracja za pomocą urządzenia samohamownego i urządzenia samozaciskowego, ewakuacja z wysokości, głębokości i zbiorników , korzystanie ze stałych systemów asekuracyjnych, praca w podparciu, zjazd z wykorzystaniem różnych przyrządów, podchodzenie po lnie z wykorzystaniem przyrządów, zjazd i podchodzenie awaryjne, egzamin

Szkolenia dla osób kompetentnych – wykonujących kontrole sprzętu ochrony przed upadkiem z wysokości

Szkolenie podstawowe osób kompetentnych wykonujących przegląd sprzętu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości 1 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 2 godzinne- przepisy prawne, wytyczne, instrukcje
Zajęcia praktyczne- 6 godzinne – kontrola różnego rodzaju sprzętu, egzamin

Szkolenie rozszerzone e osób kompetentnych wykonujących przegląd sprzętu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości 2 dniowe
Skrócony program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne 2 godzinne- przepisy prawne, wytyczne, instrukcje
Zajęcia praktyczne- 14 godzin – kontrola różnego rodzaju sprzętu, egzamin

Przy większych grupach, dla stałych klientów oraz przy szkoleniach prowadzonych na innych obiektach poza siedzibą firmy Sundoor ceny szkoleń mogą ulec zmianie. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.

Szkolenia specjalistyczne

  • Szkolenia ochrona VIP
  • Instruktor taktyki antyterrorystycznej AT
  • Instruktor taktyki ochrony specjalnej VIP w formule BG lub CPP
  • Specjalista ds. ratownictwa powodziowego z użyciem łodzi motorowych w tym kurs sternika motorowodnego
  • Szkolenia pod lodowe
  • Ratownika wodnego
  • Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Szkolenie dla osób wykonujących pielęgnacje i wycinkę drzew

Powyższe szkolenia specjalistyczne, ich cena, terminy oraz programy ustalane są indywidualne z zainteresowanymi osobami, firmami lub instytucjami.